Részvételi szabályzat


1. A Promóció megnevezése és szervezője

A promóció megnevezése: „SodaStream100% pénz-visszafizetési garancia”, továbbiakban „Promóció”.
A Promóció Szervezője: Fast Hungary Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1./a, adószám: 13324405-2-41, cégjegyzékszám: 13-09-101809) továbbiakban „Szervező”.
A Szervező megbízottja: Profit & Partners Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (levelezési cím: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32.) továbbiakban „Szervező megbízottja”.


2. A részvétel feltételei

A Promócióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévét betöltött magánszemély, kivéve a Fast Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 1./a), továbbiakban a Promóció szervezésében és lebonyolításában résztvevő gazdálkodó szervezet/ügynökség (Profit & Partners Kft.) munkatársai és ezek közeli hozzátartozói, a Ptk. 685. § (b) pontja szerint.


3. A Promóció időtartama

A Promóció 2017. május 15.-tól 2017. december 31-igtart.


4. A Promóció mechanizmusa és visszatérítés feltételei

Azon vásárló részére, aki a SodaStream Promóció jelen szabályzat 3. pontjában rögzített időtartama alatt magyarországi kiskereskedelemben forgalmazott, a SodaStream 100% pénz-visszafizetési promóciójában szereplő termékek listájából bármely készüléket megvásárolva elégedetlenséget tapasztal, úgy a Szervező a jelen szabályzatnak megfelelően a visszatérítési kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 90 naptári napon belül visszatéríti a vásárolt termék bruttó összegét.

A Promócióban résztvevő SodaStream termékek az alábbiak:

 • SodaStream Genesis szódagép
 • SodaStream Jet szódagép
 • SodaStream Spirit szódagép
 • SodaStream Crystal szódagép
 • SodaStream Power szódagép

5. Feltételek:

A pénz-visszafizetési garancia kizárólag a Promóció időszaka alatt – 2017. május 15. és 2017. december 31. napja között – magyarországi kiskereskedelemben megvásárolt, a fent felsorolt SodaStream termékekre vonatkozik. Egy vásárló akkor jogosult a 100%-os pénz-visszafizetésre, ha a vásárlást követő 60 naptári napon belül az alábbi címre elküldi postai úton a vásárlást igazoló eredeti blokkot – bekarikázva rajta a megvásárolt SodaStream termék nevét és árát – a terméket eredeti csomagolásában valamint a kitöltött pénz-visszafizetési űrlapot.
A beküldési cím: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1./a. A csomagoláson fel kell tüntetni a Promóció nevét: „SodaStream100%”.
Amennyiben a Vásárló egyidejűleg több elektronikai terméket is vásárolt, a vásárlást igazoló eredeti blokkot a beérkezéstől számított 60 napon belül postai úton visszaküldjük részére.


6. A pénzvisszafizetés menete:

A Vásárlónak a termék, a hozzátartozó eredeti blokk visszaküldésével egyidejűleg az alábbi módon meg kell adnia pontos nevét, címét, valamint bankszámlaszámát, amelyre a visszatérítést igényli.
A visszatérítéshez szükséges adatok rendelkezésére bocsátása, valamint a visszatérítés Szervező általi könyvelése érdekében a Vásárlónak a "100% SodaStream garancia" menüpont alatt található „SodaStream 100%-os pénz-visszafizetési garancia nyomtatvány" űrlapját kitöltve, postai úton a 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1./a címre kell elküldenie.

Az űrlapon az alábbi adatoknak kell szerepelnie:
A Vásárló vezeték- és keresztneve,
A Vásárló pontos címe,
A Vásárló email címe,
A Vásárló telefonszáma,
A Vásárló bankszámlaszáma,
A vásárlást igazoló blokk vagy számla száma,
A Vásárló nyilatkozata a termékkel kapcsolatos elégedetlenségről a következő mondat használatával: „Elégedetlen vagyok a termékkel, ezért igénybe kívánom venni a pénzvisszafizetést.”,
továbbá egy rövid indoklással.

A Vásárló aláírása.

A Szervező a visszafizetési garancia érvényesítésével (azaz a termék visszaküldésével) kapcsolatban a Vásárlónál felmerült postai költségeket nem téríti vissza, tehát, a termék visszaküldésének postai költsége a feladót terheli.

A Szervező a Promóció keretében csak a postai úton a 2045 Törökbálint, Dulácska utca 1./a címre feladott küldeményeket fogadja el, a vásárlás helyén nincs lehetősége a pénz-visszafizetési garancia érvényesítésére.

Az elveszett postai küldeményekért a Szervező a felelősséget nem vállalja. A postai feladás igazolása nem elégséges a pénz-visszafizetési garancia érvényesítéséhez. A termék FAST Hungary Kft-ba történő eljuttatásának költsége a terméket beküldőt terheli.

Amennyiben a Szervező megbízottja bármilyen hiányt fedez fel a vásárló által visszaküldött igénylésben, úgy telefon és/vagy posta útján – egyeztetés céljából – felveszi vele a kapcsolatot.

A pénzvisszafizetés kizárólag azon esetben vehető igénybe, ha fentiekben felsorolt (5. és 6. pont) minden feltételnek hiánytalanul megfelel a reklamációs igény.


7. A Szervező jogai

Hamisított vagy manipulált SodaStream termékek érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő SodaStream termékek érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promócióval, illetve az abban résztvevő termékekkel kapcsolatos bármely visszaélés, manipuláció esetén a megfelelő jogi lépéseket megtegye, illetve a szükséges hatósági eljárásokat kezdeményezze.

Amennyiben a Promóció során jelentős mértékű visszaélések fordulnak elő, illetve tisztességtelen magatartás gyanúja – beleértve a rá utaló jeleket – merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse, vagy törölje, illetve a tisztességtelenül eljárt Játékost kizárja.

A Szervező, illetve a Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felel, és kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért; károkért, veszteségekért, ide nem értve a szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, a Vásárlóknál felmerülő károkért való felelősséget.


8. Adatvédelem

Azáltal, hogy a Vásárló a Promócióban való részvétele során a nevét és címét a megadott címre elküldi, a Vásárló a jelen szabályzatban foglalt megfelelő tájékoztatás ismeretében önkéntesen és feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező, és annak megbízott adatfeldolgozó (Profit & Partners Kft.) a Promóció lebonyolítása (a visszatérítés teljesítése) céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló mindenkori rendelkezésének (jelenleg az 1992. évi LXIII. törvény) megfelelően kezelje. A Promóció időtartamának lejártát, illetve a Promóció során kézhez vett visszatérítési kérelmek teljesítését követően az adatok törlésre kerülnek, azok sem a Promóció időtartama alatt, sem pedig azt követően a jelen szabályzatban nem említett harmadik személy részére átadásra nem kerülnek.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Promóció feltételeit és a pénz-visszafizetés menetét a Vásárlók tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A résztvevők elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a Részvételi Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a Promócióban való részvétel lehetőségét a Részvételi Szabályzat megszegése esetén bármely Vásárlótól megvonhatja.


9. Általános rendelkezések

A Promóció a kiállított termékeken elhelyezett tájékozatókon, áruházban kihelyezett szórólapokon, valamint a www.szodagarancia.hu weboldalon kerül népszerűsítésre, részletes ismertetésre.

A Vásárlók a visszatérítési igény elküldésével a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.


10. A promóció ajánlása

A promócióhoz egy nyereményjáték is kapcsolódik, amely keretén belül a felhasználók ajánlhatják ismerőseiknek a SodaStream 100% pénz-visszafizetési garancia promócióját. Az ajánlásához kapcsolódóan Sencor és Lamart nyeremények kerülnek kisorsolásra. Azok között, akik a játék elérhetőségét továbbítják legalább 3 személynek a www.szodagarancia.hu oldalon elérhető formon keresztül, azok minden hónapban sorsoláson vesznek részt a promóció időtartama alatt. Ennek kisorsolására a havi sorolások keretén belül kerül sor, és így a nyereményjáték időtartama alatt összesen 8 db nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény értéke készpénzre, vagy egyéb szolgáltatásra nem váltható át. Egy játékos többször is regisztrálhatja magát az ajánlási játékra, növelve így esélyét a nyereményre, azonban egy ismerősének email címére csak egyszer küldheti el a játék elérhetőségét, üzenetét. Amennyiben egy játékos többször is ugyanannak az ismerősének küldi el a játék elérhetőségét, az a sorsolásból való kizárást vonja maga után.

Az ajánlási játék résztvevői között a játék végén, egy fődíjat is kisorsolunk, ami egy Sencor 40” LED TV készülék. A nyertesek a továbbajánlási nyereményekből összesen 1 db-ot nyerhetnek meg a játék folyamán, azonban a továbbajánlási fődíjért minden, a továbbajánlási játékra regisztrált játékos indul. A tárgynyeremények értéke készpénzre, vagy egyéb szolgáltatásra nem válthatók át.


11. Ajánlási játék sorsolásai és nyereményei:

Sorsolások dátumai és nyereményei:

 • 2017. június 12. hétfő - Sencor Botmixer SHB 32BL
 • 2017. július 10. hétfő - Lamart kerámia edényszett K20232024MB
 • 2017. augusztus 7. hétfő - Element P403 White 4” Smart Phone
 • 2017. szeptember 4. hétfő - Sencor 32” LED televízió
 • 2017. október 2. hétfő - Sencor Food mixer STM3620WA
 • 2017. november 6. hétfő - Sencor 3CAM HD1080 5200 W akciókamera
 • 2017. december 11. hétfő - Sencor Espresso kávéfőző SES2010BK
 • 2018. január 8. hétfő – fődíj - Sencor Led TV SLE40F82M4

A Szervező a nyeremények körének egyoldalú változtatásának jogát fenntartja.


12. A nyertesek sorsolása

A nyeremények véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. A Szervező a nyertest a sorsolást követően értesíti a nyereményről, és a nyeremény átvételének részleteiről.

A Szervező a nyertest nyereményéről e-mailben értesíti. Nem vállal felelősséget a Szervező abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlanság vagy változás miatt nem értesül a nyereményről. Ha a Szervező 30 napon belül nem tudja értesíteni a nyertest, és ebből kifolyólag nem lát rá esélyt arra, hogy a nyereményt átadhassa, vagy a nyertes nem tudja igazolni magát az eredeti nyugtával, illetve a számlával, továbbá, ha a nyereményátadáshoz nem tudja, vagy nem akarja a Szervező rendelkezésére bocsátani az adóazonosító jelét (amelyre a nyereményhez tartozó adó- és illetékfizetés miatt van szükség és a Szervező kizárólag erre a célja használja fel), akkor a Szervező saját belátása szerint rendelkezik a nyereményről.

A Nyertes csak és kizárólag abban az esetben jogosult a nyereményére, ha a regisztrációkor minden kért adatot (Név, Email cím, AP kód, nyugtaszám, vásárlás pontos dátuma és időpontja) pontosan adott meg, és ha ezzel egy időben a vásárlást igazoló nyugtát, vagy számlát is fel tudja mutatni. A Szervező megbízottjának jogában áll előzetesen ezen adatok másolatát bekérni.

A Nyertesek nyereményeiket, a sorsolást követő 60 napban vehetik át. A Nyertesek a nyereményüket előzetes egyeztetés után, személyesen vehetik át a Profit & Partners Kft. székhelyén (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 32). A nyereményhez tartozó adó- illetve járulékfizetési kötelezettséget a Szervező rendezi. A játékban nem vehetnek részt a Fast Hungary Kft., a Profit & Partners Kft. valamint a maiUtazás.hu üzemeltetőjének munkatársai, és a Ptk. 685.§-a szerinti hozzátartozóik.

Budapest,
2017. május 15.
Fast Hungary Kft.